Taalcursus Engels in Bournemouth

Richard Language College

Richard Language College is een van de oudste privéscholen in Bournemouth (Dorset), aan de zuidkust van Engeland. Je kunt hier kiezen tussen verschillende lerarencursussen die allemaal goedgekeurd zijn voor Erasmus+. Van cursussen in methodologie tot de "school-management cursussen": er is zeker een programma dat aansluit bij jouw wensen als leraar!

Sinds 1928 wordt op deze school al Engelse les gegeven, maar de school als familiebedrijf werd officieel geopend in 1964. De school is bij de inspectie van British Council in 2014 beoordeeld met een hoge standaard, gebaseerd op onderdelen zoals de lesmethode, cursussen, en organisatie, allemaal even positief beoordeeld. Richard Language College is een vriendelijke school en door de kleine groepen (maximaal 12 studenten per klas) wordt dit gevoel alleen nog maar versterkt.
De verschillende lerarencursussen die op deze school worden aangeboden zijn allemaal geschikt voor Erasmus + financiering. Zo zijn er CLIL-cursussen, EFL Methodology cursussen, of Bi-Component cursussen.

 

Activiteitenprogramma

Naast cursussen beidt de school ook een gevarieerd activiteitenprogramma aan, met verschillend excursies om ook de Engelse cultuur beter te leren kennen. Veel activiteiten zijn gratis en geven je de gelegenheid om in contact te komen met mensen van verschillende leeftijden en nationaliteiten die ook op de school studeren. Voorbeelden van activiteiten zijn: “Meet & greet” op school, voetbal middag in Meyrick park, bezoek aan het "Oceanarium" in Bournemouth, Excursies naar Londen of Portsmouth, filmavond, bowling en nog veel meer.

Intensive General English Erasmus+

Deze cursus intensief Engels is geschikt voor (non-native) leraren Engels die:
• lesgeven in hun vakgebied in het Engels met behulp van (CLIL)
• willen beginnen met Engelse les geven
• hun vaardigheden moeten verbeteren om literatuurstudies, publicaties of internationale projecten aan te kunnen gaan

Je kunt kiezen tussen een duur van 1 tot 8 weken. Het doel van deze cursus is dus om mensen die Engels als voertaal gebruiken in hun werk een aantal communicatieve vaardigheden bij te brengen die gebruikt kunnen worden in de educatieve of sociale sector.
Lessen vinden plaats in kleine groepen waardoor er geconcentreerd te werk wordt gegaan. Alle onderdelen van de taal komen aan bod: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Deze cursus is beschikbaar op 5 verschillende niveaus, van beginner tot gevorderd.

Je hebt elke dag (maandag tot vrijdag) 6 lessen van 45 minuten. Dit brengt het totaal op 28 lesuren (21 klokuren) per week.

Kies je voor de cursus van 1 week, dan zijn er géén startdata in juli en augustus beschikbaar.

Minimum leeftijd is 18 jaar .

Prijzen 2021

Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in  €/EUR

Max. 12 per lesgroep
Aantal lesuren per week:
Aanvangsdata:  

elke maandag

Let op:  

1 lesuur = 45 minuten

EFL Methodology Erasmus+

EFL (English as a Foreign Language) cursussen zijn geschikt voor (non-native) leraren Engels die:

 • lesgeven aan studenten van 10 jaar of ouder
 • lesgeven in de volgende disciplines: English, Business English of English for Specific Purpose
 • hun taalvaardigheden moeten verbeteren

Basisschooldocenten kunnen ook deelnemen aan deze cursus, mits zij lesgeven aan kinderen die richting de middelbare school gaan. De intentie van de cursus is het verbeteren van de lesmethodes en technieken om Engels als vreemde taal te onderwijzen. Het programma is dus vooral gericht op de methodologie en helpt non-native leraren op het middelbaar onderwijs om hun lesmethoden te verbeteren evenals hun eigen kennis van de taal verder uit te breiden. De kleine groepen van maximaal 12 studenten per groep maken het mogelijk de lesstof ook met medestudenten (uit andere landen) te bespreken en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Deelnemers kunnen bovendien observeren hoe de ervaren EFL-docenten op Richard Language college lesgeven.

Minimum leeftijd is 18 jaar .

Prijzen 2021

Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in  €/EUR

Max. 12 per lesgroep
Aantal lesuren per week:
Aanvangsdata:  

elke maandag

Let op:  

1 lesuur = 45 minuten

CLIL Methodology Erasmus+

CLIL (Content & Language Integrated Learning) is van toepassing wanneer een leraar zijn vak in het Engels onderwijst. Deze cursus is geschikt voor (non-native) leraren Engels die:

• lesgeven aan studenten van 10 jaar of ouder
• Engels als voertaal gebruiken gedurende de lessen
• hun taalvaardigheden moeten verbeteren

Gedurende de lessen zal men meer vertrouwen krijgen in het geven van lessen, evenals het ontwikkelen van nieuw vocabulaire. Je krijgt inzicht in de huidige manier van lesgeven en de technieken die daarbij horen, maar ook worden trends bekeken en veranderingen binnen de lesmethodes.

De nadruk ligt vooral op praktische vaardigheden die toegepast kunnen worden in de klas. Uiteraard wordt dit ondersteund door de nodige theorie, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:
-CLIL Techniques and Classroom Language
-Critical Analysis of Real CLIL Lessons
-The Role of Language and Language Awareness
-Micro-teaching
-Learning Styles
-Pronunciation and Phonology
-Vocabulary Acquisition
-Aided Research of Sources
-Project Work and Learner Autonomy
-Presentations
-Education Today

Minimum leeftijd is 18 jaar .

Prijzen 2021

Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in  €/EUR

Max. 12 per lesgroep
Aantal lesuren per week:
Aanvangsdata:  

elke maandag

Let op:  

1 lesuur = 45 minuten

Language & EFL Methodology in Practice Erasmus+

Deze cursus van 1 of 2 weken is gericht op non-native leraren Engels, ongeacht het type school of doelgroep (leeftijden) waaraan zij lesgeven. Je combineert 20 lessen Engels per week (in de ochtend) met één van de modules (gelijk aan 10 lesuren per week) die gericht zijn op lesmethoden. Deze praktische cursus heeft als einddoel:

1. Het verbeteren van de algemene taalvaardigheden
2. Bestuderen van technieken en methodologie wat betreft het lesgeven van Engels als vreemde taal.

De cursus is onder te verdelen in 10 verschillende modules (van elk 1 week), die dus ook met elkaar gecombineerd kunnen worden. Elke module is specifiek gericht op een bepaalde leeftijdsgroep aan wie men lesgeeft. Men kan ook kiezen om 2 verschillende modules van 1 week te combineren; dan gelden dus prijzen voor de cursus van 2 weken.

LET OP: Elke module (óf een combinatie van 2 modules) heeft specifieke startdata; zie opmerkingen met exacte data per module onder de prijstabel of neem contact met ons op om de juiste startdatum te bevestigen voor de module zie jouw voorkeur heeft.

Je hebt per dag 4 lessen (1 les = 45 minuten) in de ochtend gericht op het verbeteren van de algemene kennis van het Engels. In de middag heb je nog eens 2 lessen gericht op Methodology and Teaching Strategies.

Minimum leeftijd is 18 jaar .

Prijzen 2021

Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in  €/EUR

Max. 12 per lesgroep
Aantal lesuren per week:
Aanvangsdata:  

elke maandag

Let op:  

1 lesuur = 45 minuten

Language & CLIL Methodology in Practice Erasmus+

Deze cursus is geschikt voor (non-native) leraren Engels die:

• Les willen gaan geven volgens de CLIL methode
• Lesgeven volgens de CLIL methode in een ander vakgebied dan Engels
• hun taalvaardigheden moeten verbeteren

De cursus is onder te verdelen in 4 verschillende modules (van elk 1 week), die dus ook met elkaar gecombineerd kunnen worden. Elke module is specifiek gericht op een bepaalde leeftijdsgroep aan wie men lesgeeft. Men kan ook kiezen om 2 verschillende modules van 1 week te combineren; dan gelden dus prijzen voor de cursus van 2 weken.

LET OP: Elke module (óf een combinatie van 2 modules) heeft specifieke startdata; zie opmerkingen met exacte data per module onder de prijstabel of neem contact met ons op om de juiste startdatum te bevestigen voor de module zie jouw voorkeur heeft.

    MODULE 1: Basic CLIL Methodology
    MODULE 2: The 4 skills in CLIL Methodology
    MODULE 3: Project and Presentation in CLIL
    MODULE 4: Advanced CLIL Methodology

Minimum leeftijd is 18 jaar .

Prijzen 2021

Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in  €/EUR

Max. 12 per lesgroep
Aantal lesuren per week:
Aanvangsdata:  

elke maandag

Let op:  

1 lesuur = 45 minuten

Bi-Component Secondary (2 weken) Erasmus+

Het bi-component programma voor leraren op Secondary school (met leerlingen van 11-18 jaar) is geschikt voor non-native sprekers van het Engels, waaronder:

 • Leraren van o.a. basisonderwijs en middelbaar onderwijs
 • Leraren van niet taalgerelateerde vakken (zoals wiskunde, natuurvakken of lichamelijke opvoeding)
 • Leraren van vreemde talen, met nadruk EFL leraren

Het programma is een combinatie van 2 onderdelen: een cursus van 1 week en daaropvolgend een praktische "school attachment" van 1 of 2 weken. De totale cursus loopt dus van minimaal 2 tot uiterlijk 3 weken. Gedurende de school attachement zal men observeren en meelopen in een echte Engelse school, 5 dagen per week. Men werkt samen met gastdocenten.

Onderwerpen die behandeld worden:
Geschiedenis, maatschappijleer, economie, Aardrijkskunde, Literatuur, Taal (incl. CLIL), klassieke talen, Pedagogiek en didactiek, management, en leiderschap in het onderwijs.

Minimum leeftijd is 18 jaar .

Prijzen 2021

Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in  €/EUR

Max. 12 per lesgroep
Aantal lesuren per week:
Aanvangsdata:  

elke maandag

Let op:  

1 lesuur = 45 minuten

Bi-Component Secondary (3 weken) Erasmus+

Het bi-component programma voor leraren op Secondary school (aan leerlingen van 11-18 jaar) is geschikt voor non-native sprekers van het Engels, waaronder:

 • Leraren van o.a. basisonderwijs en middelbaar onderwijs
 • Leraren van niet taalgerelateerde vakken (zoals wiskunde, natuurvakken of lichamelijke opvoeding)
 • Leraren van vreemde talen, met nadruk EFL leraren


Dit programma is een combinatie van 2 onderdelen: een cursus van 2 weken en daaropvolgend een praktische "school attachment" van 1 week. De totale duur van de cursus is dus 3 weken. Gedurende de school attachement zal men observeren en meelopen in een echte Engelse school, 5 dagen per week. Men werkt samen met gastdocenten.

Onderwerpen die behandeld worden:
Geschiedenis, maatschappijleer, economie, Aardrijkskunde, Literatuur, Taal (incl. CLIL), klassieke talen, Pedagogiek en didactiek, management, en leiderschap in het onderwijs.

Minimum leeftijd is 18 jaar .

Prijzen 2021

Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in  €/EUR

Max. 12 per lesgroep
Aantal lesuren per week:
Aanvangsdata:  

elke maandag

Let op:  

1 lesuur = 45 minuten

Bi-Component Primary (2 weken) Erasmus+

De bi-component-programma's voor primary education (waarbij je lesgeeft aan de doelgroep 4-11 jaar) bestaan uit 2 onderdelen: een cursus van 1 week en daaropvolgend een praktische "school attachment" van 1 tot 7 weken. De totale duur van het programma loopt dus van minimaal 2 tot uiterlijk 8 weken. Gedurende de school-attachement zal men observeren en helpen in een echte Engelse school, 5 dagen per week. Men werkt samen met gastdocenten en werkt aan opdrachten.

Onderwerpen die behandeld worden:
Geschiedenis, maatschappijleer, economie, Aardrijkskunde, Literatuur, Taal (incl. CLIL), klassieke talen, Pedagogiek en didactiek, management, en leiderschap in het onderwijs.

Minimum leeftijd is 18 jaar .

Prijzen 2021

Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in  €/EUR

Max. 12 per lesgroep
Aantal lesuren per week:
Aanvangsdata:  

elke maandag

Let op:  

1 lesuur = 45 minuten

Bi-Component Primary (3 weken) Erasmus+

Indien je deelneemt aan het bi-component-programma voor primary education (waarbij je lesgeeft aan de doelgroep 4-11 jaar), volg je:

 • een cursus van 2 weken
 • daarna volg je een praktische "school attachment" van 1 tot 6 weken

De totale duur van het programma loopt dus van minimaal 3 tot uiterlijk 8 weken. Gedurende de school attachment zal men observeren en helpen in een echte Engelse school, 5 dagen per week. Men werkt samen met gastdocenten en werkt aan opdrachten.


Onderwerpen die behandeld worden:
Geschiedenis, maatschappijleer, economie, Aardrijkskunde, Literatuur, Taal (incl. CLIL), klassieke talen, Pedagogiek en didactiek, management, en leiderschap in het onderwijs.

Minimum leeftijd is 18 jaar .

Prijzen 2021

Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in  €/EUR

Max. 12 per lesgroep
Aantal lesuren per week:
Aanvangsdata:  

elke maandag

Let op:  

1 lesuur = 45 minuten

School Management Structured Training Course Erasmus+

Deze cursus is onder te verdelen in 3 opties:

 • Course Programme EP11.5 - 5 Course Days 
 • Course Programme EP11.3   - 3 Course Days 
 • Course Programme EP11.10 - 2 Weeks: 5 Days English Component  + 5 Days Management Training  

Total Course contact hours

 • A   5 Course Days    - 25.5 hours
 • B   3 Course Days  -   17.5 hours
 • C  10 Course Days  -  46.5 hours

Het programma is bedoeld voor hoofddocenten, afdelingshoofden, leden van het school-management, of programma-coördinatoren die betrokken zijn bij Erasmus+ activiteiten. Als onderdeel van de cursus, wordt er op 1 dag een zogenaamde "school visit" gedaan, waarbij men een lokale school bezoekt. 

Het doel van de study visits is o.a:
• een effectiever school-management
• leren om internationaal te werken
• het verkrijgen van meer cultureel inzicht
• bestuderen van de goede voorbeelden wat betreft leiderschap in de educatieve sector

Minimum leeftijd is 18 jaar .

Prijzen 2021

Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in  €/EUR

Max. 12 per lesgroep
Aantal lesuren per week:
Aanvangsdata:  

elke maandag

Let op:  

1 lesuur = 45 minuten

Gastgezin

Tijdens je cursus kun je kiezen voor een verblijf in een Engels gastgezin. Dit is de meest efficiënte manier om het Engels tot in de puntjes uit te oefenen, en zo meer inzicht te krijgen in de lokale cultuur (uitdrukkingen en gezegdes). Je verblijft in een 1-persoonskamer. Er zal nooit een student van dezelfde nationaliteit in hetzelfde gastgezin verblijven; tussen medebewoners zal er dus ook onderling alleen Engels gesproken worden. Het verblijf is op basis van halfpension (van maandag tot vrijdag) en volpension op zaterdag en zondag.
Indien je speciale dieetwensen hebt, kun je dit aangeven bij opmerkingen op het inschrijfformulier; dan kan hier eventueel rekening mee worden gehouden. Gastgezinnen wonen op een afstand van de school die per bus te overbruggen is.

Algemene beoordeling
4.4 / 5.0
27 beoordelingen
Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding
Individuele beoordelingen
3.4 / 5.0
Anoniem
32 jaar
Dutch/Australian
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Prijs/kwaliteitverhouding


4.6 / 5.0
Antonio
48 jaar
Spaans
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.1 / 5.0
Rocío
38 jaar
Spaans
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Prijs/kwaliteitverhouding


4.2 / 5.0
Maria
60 jaar
Spaans
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Prijs/kwaliteitverhouding


4.6 / 5.0
Isabel
62 jaar
Spaans
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Prijs/kwaliteitverhouding


4.7 / 5.0
Anoniem
46 jaar
Nederlands
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Prijs/kwaliteitverhouding


5.0 / 5.0
Esperanza
40 jaar
Spaans
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Prijs/kwaliteitverhouding


4.7 / 5.0
53 jaar
Spaans
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.5 / 5.0
Genoveva
49 jaar
Spaans
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.4 / 5.0
Anoniem
26 jaar
Spaans
2 weken


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.8 / 5.0
Elena
52 jaar
Spaans
2 weken


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.2 / 5.0
Anoniem
48 jaar
Spaans
2 weken


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.8 / 5.0
Teresa
54 jaar
Spaans


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.3 / 5.0
María
51 jaar
Spaans
2 weken


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


3.8 / 5.0
Anoniem
27 jaar
Spaans
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Prijs/kwaliteitverhouding


4.2 / 5.0
Lucia
29 jaar
Spaans
2 weken


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.5 / 5.0
Elisabet
38 jaar
Spaans
2 weken


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


3.9 / 5.0
Luis
37 jaar
Spaans
2 weken


Bestemming
Taalschool
Cursus
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.9 / 5.0
Miguel
42 jaar
Spaans
2 weken


Bestemming
Taalschool
Cursus
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.8 / 5.0
Carmen
46 jaar
Spaans
2 weken


Bestemming
Taalschool
Cursus
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.3 / 5.0
Lorena
28 jaar
Spaans
2 weken


Bestemming
Taalschool
Cursus
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.5 / 5.0
José
45 jaar
Spaans
2 weken


Bestemming
Taalschool
Cursus
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.8 / 5.0
Anoniem
50 jaar
Nederlands
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Prijs/kwaliteitverhouding


3.8 / 5.0
Tim
31 jaar
Nederlands
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Prijs/kwaliteitverhouding


4.6 / 5.0
Ricardo
45 jaar
Spaans
1 week


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Prijs/kwaliteitverhouding


3.5 / 5.0
Anoniem
48 jaar
Spaans
2 weken


Bestemming
Taalschool
Cursus
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


4.2 / 5.0
Anoniem
Nederlands


Bestemming
Taalschool
Cursus
Accommodatie
Activiteitenprogramma
Prijs/kwaliteitverhouding


Weer in Bournemouth

Maand Max
°C
Min
°C
Zonne-
uren
Okt 14 8 3
Nov 10 5 2
Dec 7 4 1
Jan 6 2 1
Feb 7 2 2
Maart 10 3 4
Apr 13 6 5
Mei 17 8 6
Juni 20 12 7
Juli 22 14 6
Aug 21 13 6
Sept 19 11 5

"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"

Marieke, Antibes