Privacybeleid StudyTravel

Jouw privacy is belangrijk voor StudyTravel. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens zeer serieus en we doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarnaast zijn we transparant over de gegevens die we over jou verzamelen en wat we daarmee doen.
Het maken van reisplannen online vraagt veel vertrouwen van jouw kant en dat vertrouwen is erg belangrijk voor ons.

Hieronder vind je ons privacybeleid volgens de maatregelen van de AVG.

StudyTravel BV, gevestigd aan Oranjesingel 19, 6511 NM Nijmegen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Oranjesingel 19
6511 NM Nijmegen
Nederland
+31243888666
https://www.studytravel.nl
info@studytravel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
StudyTravel verwerkt je persoonsgegevens doordat je informatie bij ons hebt opgevraagd, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voornaam/-namen en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Nationaliteit
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Verwerking van persoonsgegevens van thuisblijvers
In geval van een boeking, vragen wij om gegevens van thuisblijvers. De reden is dat wij in geval van calamiteiten de familie/partner kunnen informeren. De verstrekker van de persoonsgegevens van de thuisblijver is verantwoordelijk voor het behalen van toestemming, en brengt de thuisblijver op de hoogte van het feit dat StudyTravel deze gegevens in het bezit heeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
StudyTravel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Gezondheid: alleen voorzover van belang voor een goede uitvoering van de taalreis (bijv. allergieën, diëten, medicijngebruik). Bij het niet verstrekken van deze gegevens kan de taalreis mogelijk niet goed worden uitgevoerd.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: bij het boeken van een taalreis voor een persoon jonger dan 16 jaar is toestemming van de ouder(s) of voogd vereist. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden alleen verwerkt na mondelinge en/of schriftelijke toestemming van de ouders.

StudyTravel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studytravel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Kopieën paspoort of identiteitsbewijs: voor het boeken van vliegreizen kunnen wij verzoeken om een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs toe te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Deze gegevens hebben wij namelijk niet nodig voor het organiseren van jouw taalreis.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
StudyTravel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de reden waar we ze voor verwerken.
We moeten ook rekening houden met perioden waarvoor we mogelijk persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. met betrekking tot belastingdienst).
We houden ook rekening met hoe we in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we gebruiken kunnen verminderen en of we je persoonsgegevens kunnen anonimiseren, zodat deze niet langer aan jou gekoppeld kunnen worden of je kunnen identificeren en in dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan jou.

Delen van persoonsgegevens met derden
StudyTravel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (boeking) met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. StudyTravel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
StudyTravel gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. StudyTravel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de op de website bezochte pagina’s onthouden worden. Hierdoor zie je onderaan de webpagina welke bestemmingen je het laatst bekeken hebt. Ook kan zo onder andere vastgesteld worden welke bezoekers onze website vaker bezoeken.
Wij gebruiken cookies alleen om onze bezoekersaantallen te kunnen monitoren. Met deze informatie kunnen wij jou niet identificeren. De persoonlijke gegevens die je met ons deelt worden ook niet gecombineerd met cookies.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dat betekent wel dat mogelijkerwijs bepaalde functies op onze website hierdoor niet meer werken. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies van derden
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld advertentie- en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht.

Google Adwords
Indien je onze website hebt gevonden via een weergave op Google of een gelinkte advertentie plaatst Google AdWords een ‘cookie’ op jouw computer. De informatie die verzameld wordt door middel van cookies helpt ons statistieken te generen waaruit wij onze conversie kunnen meten.
Dit betekent dat wij worden geïnformeerd over bezoekersaantallen op onze websites, hoeveel bezoekers op een advertentie hebben geklikt e.d.. Het laat ook zien in hoeverre websitebezoekers onze aanbiedingen kunnen vinden. Hierdoor kunnen wij echter niet identificeren wie je bent.
Indien je niet betrokken wilt worden bij dit proces, kun je altijd ‘conversion tracking’ uitzetten. Dit doe je door de browser-instellingen aan te passen en cookies te blokkeren.

Google analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een analyseerservice van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. Door deze cookies kunnen wij het gebruik van onze website analyseren. Google verzamelt en verstuurt deze informatie naar de server van Google in de Verenigde Staten waar het vervolgens wordt opgeslagen. Indien je IP-anonimisering op deze website hebt geactiveerd, zal Google jouw IP-adres inkorten binnen de lidstaten van de Europese Unie of in gecontracteerde staten binnen de Europese economische regio. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verstuurd naar de server van Google in de Verenigde Staten. Mocht dit het geval zijn, dan wordt het IP-adres vervolgens alsnog ingekort in de VS. Google gebruikt deze informatie alleen wanneer de organisatie achter de website hiertoe opdracht heeft gegeven.
De informatie wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website op te stellen en het gebruik van de website te evalueren. Daarnaast wordt er ook informatie verzameld over het gebruik van gelinkte online services.
Het IP-adres dat naar voren komt uit Google Analytics wordt niet gelinkt aan andere data van Google.
Je hebt tevens de mogelijkheid om cookies uit te schakelen of deze te verwijderen zodra je de browsersessie afsluit. Let wel dat mogelijkerwijs bepaalde functies op websites hierdoor niet meer werken.

Google maps
Op bepaalde webpagina’s maken wij gebruik van Google Maps om kaarten en locaties weer te geven. Jouw IP-adres wordt opgeslagen en verstuurd naar Google. Ook wordt er een cookie opgeslagen wanneer je een webpagina bezoekt waarop Google Maps is ingesloten. Meer informatie over het databeleid van Google kun je terugvinden op https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Hier kun je ook bezwaar maken tegen het beleid.
Je kunt ook voorkomen dat jouw gebruikersgegevens of IP-adres worden overgedragen aan Google door een browser plug-in te installeren. Meer informatie vind je op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Online chatservice
Op onze website bieden wij een online chatservice aan. Deze online service gebruikt cookies om het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Ook deze data (zoals IP-nummer) zullen niet gelinkt worden aan jouw persoonlijke gegevens.

Facebook
Op bepaalde webpagina’s maken wij gebruik van ‘plug-ins’ van het social media platform Facebook.com. Wanneer je een van deze webpagina’s bezoekt en je tegelijkertijd bent ingelogd op Facebook in jouw browser, wordt er verbinding gemaakt met de Facebook servers. Zo linkt Facebook automatisch jouw activiteiten met jouw persoonlijke Facebookaccount. Wanneer je gebruik maakt van een plug-in op onze website, zoals een ‘vind-ik-leuk’button of het achterlaten van een reactie, wordt deze informatie automatisch doorgelinkt naar jouw account. 
Je kunt dit voorkomen door uit te loggen van Facebook voordat je van onze website gebruik maakt. 
Informatie over het doel en de mate waarin deze gegevens worden gebruikt en mogelijkheden over het wijzigen van privacyinstellingen vind je op : www.facebook.com/policy.php. Wanneer je een Facebookaccount hebt en je niet wilt dat Facebook informatie verzamelt over het gebruik van onze website of deze informatie samenvoegt met jouw persoonlijke account, dien je je uit te loggen van Facebook en cookies van jouw computer te verwijderen.

Het gebruik van data voor e-mailreclame

Nieuwsbrieven
Op onze website kun je je via een formulier opgeven voor onze nieuwsbrief. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun je je afmelden via een link in de nieuwsbrief. Je wordt dan per direct uit het bestand verwijderd en zult geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

E-mailreclame zonder abonnement op onze nieuwsbrief
Wanneer je ons jouw e-mailadres versterkt via één van de andere formulieren op onze website, behouden wij ons het recht voor om regelmatig aanbiedingen en meldingen te mailen met betrekking tot taalreizen, behalve wanneer je hier bezwaar tegen heb gemaakt. Wij sturen deze e-mails toe om bijvoorbeeld aanbiedingen en nieuwe bestemmingen onder de aandacht te brengen die interessant voor je kunnen zijn, gebaseerd op jouw eerdere vragen of boekingen. Afmelden van onze e-mails is altijd mogelijk. Je kunt ons hiervoor een e-mail sturen, bellen of reageren op een toegestuurde e-mail.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door StudyTravel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studytravel.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
StudyTravel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
StudyTravel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden de gegevens die je aan ons verstrekt beschermd met SSL-technologie (Secure Socket Layer). SSL is de standaardmethode voor het coderen van persoonlijke gegevens zodat deze veilig over het internet kunnen worden verstuurd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studytravel.nl

Herziening van dit privacybeleid
Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden via e-mail aan u meegedeeld of via een publicatie op onze website.

laatst bekeken

StudyTravel gebruikt cookies om de website te beheren, om u gepersonaliseerde inhoud te tonen en om zakelijke doelen te beheren. Hieronder vindt u meer informatie over hoe we cookies gebruiken. U kunt alle cookies accepteren, ze individueel selecteren of ze allemaal afwijzen. Om meer te weten te komen over ons cookiebeleid, kunt u op elk moment de privacy pagina bezoeken

"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"

Marieke, Antibes