Het begin: de inschalingstest

Op elk taalinstituut wordt op de eerste dag een test afgenomen. Dit gebeurt over het algemeen schriftelijk, soms ook mondeling. Aan de hand van deze test worden de cursusgroepen op lesniveau ingedeeld.
Op enkele scholen wordt een groepscursus omgezet in een verminderd aantal individuele lesuren indien uit de test blijkt dat er geen enkele andere cursist is op hetzelfde lesniveau.
Vervolgens heb je les van maandag t/m vrijdag.

De lesniveaus

Alle taalinstituten bieden niveaus aan van beginner tot vergevorderd. Steeds meer taalscholen volgen daarbij de richtlijnen van de Europese Commissie. Dat wil zeggen dat er 6 hoofdniveaus zijn (en vaak nog meer tussenniveaus) namelijk: beginner, elementair, gemiddeld I, gemiddeld II, gevorderd en vergevorderd.

De exacte beoordeling van je taalkennis en de indeling in de juiste lesgroep gebeurt op de taalschool. Het kennisniveau dat je aangeeft op het inschrijfformulier is slechts een indicatie. Daarbij houden wij de volgende indeling aan:
beginner: Dit zijn degenen die nog nooit les in de taal van hun keuze hebben gehad.
basiskennis: Je hebt ooit al een aantal lessen gehad dus de eerste beginselen (de uitspraak, jezelf voorstellen, de tegenwoordige tijd van de werkwoorden) beheers je al.
gevorderd: Je spreekt de taal al behoorlijk en je kunt in uiteenlopende situaties goed uit de voeten.
vergevorderd: Je beheerst de gehele grammatica al redelijk en ook je woordenschat is behoorlijk uitgebreid.

Als je twijfelt over het in te vullen kennisniveau, kun je de taaltest op deze site maken.

Tussentests

Als je langer dan 4 weken een taalcursus gaat volgen, maak je na elke 4 lesweken een test. Op deze manier wordt gekeken of je de behandelde lesstof beheerst. Vervolgens ga je door naar het volgende lesniveau.

Certificaat

Aan het eind van de cursus krijgt iedere cursist (ongeacht de cursusduur) een certificaat. Daarop staat het behaalde kennisniveau, de cursusduur en het aantal gevolgde lessen.

De communicatieve lesmethode

Het doel van een taal leren is natuurlijk te kunnen communiceren. De lessen zijn er daarom vanaf het begin op gericht je te stimuleren zélf te praten. De grammatica wordt steeds behandeld in een duidelijke, praktische context.
Een taal leren omvat echter meer dan grammaticaregels en woorden. Belangrijk is ook de culturele samenhang van een taal aangezien hierdoor bepaald wordt wanneer je iets wel zegt en wanneer juist niet, wat spreektaal is en wat typische uitdrukkingen zijn. Ook hieraan wordt tijdens de lessen aandacht besteed.

Les in de taal die je leert

De lessen worden door native-speakers in hun eigen taal gegeven. De enthousiaste leerkrachten zijn gespecialiseerd in het geven van taalonderwijs aan anderstaligen. Ze passen speciale onderwijstechnieken toe zodat jij, ook al ben je beginner, tóch begrijpt waar het om gaat. Je zult merken dat het leren hierdoor nog sneller gaat.
laatst bekeken

StudyTravel gebruikt cookies om de website optimaal te laten functioneren.

"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"

Marieke, Antibes