StudyTravel en Unicef | Een betere plek voor kinderen | Onderwijs voor álle kinderen | Bolivia | Het project: tweetalig onderwijs voor indiaanse kinderen | Hoe kun jij de Indiaanse kinderen in Bolivia helpen?

StudyTravel en Unicef

Een taalcursus volgen bij StudyTravel betekent ook een kennismaking met een andere cultuur. Tijdens je verblijf in het verre buitenland ervaar je soms dat er dingen ontbreken, die voor jou zo vanzelfsprekend zijn. In veel ontwikkelingslanden is bijvoorbeeld een gebrek aan voldoende gezonde voeding, schoon drinkwater, medische zorg en onderwijs. Vooral kinderen zijn er extra kwetsbaar. StudyTravel wil graag samen met haar cursisten een bijdrage leveren aan het verbeteren van de situatie van kinderen en steunt daarom een onderwijsproject van Unicef, Kinderfonds van de Verenigde Naties, in Bolivia.

Een betere plek voor kinderen

Unicef komt op voor álle kinderen, wereldwijd. Unicef wil ervoor zorgen, dat de wereld een betere plek wordt voor kinderen. Het Kinderfonds is daarbij volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van regeringen, particulieren en bedrijven. Met hun donaties en met hulp van duizenden vrijwilligers steunt Unicef projecten op het gebied van gezondheidszorg, voeding, onderwijs en veilig drinkwater en hygiëne. Nog steeds zijn er overal in de wereld veel kinderen die de hulp van Unicef hard nodig hebben. Miljoenen kinderen gaan niet naar school, moeten zwaar werk doen of worden uitgebuit en misbruikt. Unicef steunt ook speciale projecten voor kinderen in extra moeilijke omstandigheden, zoals kindsoldaten of straatkinderen. Regeringen kunnen op hun verantwoordelijkheden worden aangesproken. De meeste landen hebben immers het Verdrag voor de Rechten van het Kind geratificeerd. Daarin zijn de rechten van kinderen op verzorging, ontwikkeling en bescherming vastgelegd.

Onderwijs voor álle kinderen

Zo’n 100 miljoen kinderen gaan niet naar school en 1 miljard van alle volwassenen in de wereld kan lezen noch schrijven. Wie niet kan lezen, schrijven of rekenen, kan zichzelf doorgaans slecht redden in het leven en is afhankelijk van anderen. Onderwijs kan hen een betere toekomst geven. Het is de sleutel tot ontwikkeling, niet alleen van henzelf, maar ook van hun dorp, streek, van de hele samenleving. Dat gaat zeker op in arme landen, die nog in een opbouwfase verkeren. Ze hebben goed opgeleide mensen nodig, mensen die hun kennis kunnen doorgeven aan de volgende generatie.
Unicef doet er alles aan om te zorgen dat álle kinderen naar school kunnen gaan. Dat er voldoende scholen, lesmateriaal en leraren zijn. Ook moeten de lessen interessanter worden, de leraren beter worden opgeleid en de leslokalen beter uitgerust, zodat de kinderen graag naar school gaan. Goed onderwijs is niet alleen een noodzakelijke basis om zelf keuzes te kunnen maken in het leven, het leert je ook wat je rechten en plichten zijn. Daarom is onderwijs één van de belangrijkste rechten van de mens.

Bolivia

Bolivia is een van de armste landen van Latijns-Amerika. Zeventig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Hoewel de situatie de laatste jaren verbeterd is, bestaan er grote regionale verschillen. Een groot deel van de bevolking buiten de grote steden heeft geen toegang tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en elementaire gezondheidszorg. Meer dan de helft van de bevolking bestaat uit Indianen, maar hun rechten worden niet altijd erkend. Zij hebben het over het algemeen moeilijker dan de rest van de bevolking, die uit Mestiezen (mensen met Spaans/Indiaans bloed) en blanken bestaat.

Het project: tweetalig onderwijs voor indiaanse kinderen

De meerderheid van de kinderen gaat naar de lagere school. Maar bijna de helft haakt voortijdig af. De onderwijsdeelname van Indiaanse kinderen is echter beduidend minder. Vroeger werd er op de scholen alleen les gegeven in het Spaans, een taal die een groot deel van de Indiaanse bevolking niet beheerst. Veel Indiaanse kinderen haakten daarom af – ze begrepen niks van de lessen. Ook sloot het onderwijs niet aan bij de levenswereld van deze kinderen. De laatste jaren heeft Unicef er samen met de Boliviaanse regering voor gezorgd dat in grote delen van het land tweetalig onderwijs werd opgezet. Sinds er ook les gegeven wordt in Indiaanse talen, gaan Indianenkinderen met plezier naar school en maken ze deze ook af. Ook zijn ze trots op hun eigen cultuur, die aan bod komt in de speciaal voor hen opgezette lesprogramma’s.

Voor het opzetten van tweetalig onderwijs en om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren onderneemt Unicef de volgende activiteiten:
- Nieuwe lesmethodes worden samen met de Indiaanse bevolking ontwikkeld. In deze lesmethodes zal ook aandacht gegeven worden aan de Indiaanse cultuur en het leefmilieu van de Indianen.
- Speciale leesboeken worden ontwikkeld met volksverhalen en sprookjes in het Spaans en in Indianentalen.
- Onderwijzers, vooral van Indiaanse afkomst, worden getraind in de nieuwe lesmethodes en worden zonodig bijgeschoold. Er zullen speciale spoedcursussen gegeven worden om het aantal Indiaanse leraren te verhogen.
- Op de scholen worden ouderraden opgezet, zodat de ouders meer betrokken worden bij de scholing van hun kinderen.

Unicef werkt bij dit alles nauw samen met de Boliviaanse regering, regionale en lokale organisaties en natuurlijk vooral met inheemse Indianenorganisaties

Hoe kun jij de Indiaanse kinderen in Bolivia helpen?

StudyTravel vraagt haar cursisten bij boeking € 2,- te doneren voor het onderwijsproject in Bolivia en zal het totaal door de cursisten geschonken bedrag verdubbelen. Wil je meer weten over Unicef, surf dan naar www.unicef.nl.

laatst bekeken

StudyTravel gebruikt cookies om de website te beheren, om u gepersonaliseerde inhoud te tonen en om zakelijke doelen te beheren. Hieronder vindt u meer informatie over hoe we cookies gebruiken. U kunt alle cookies accepteren, ze individueel selecteren of ze allemaal afwijzen. Om meer te weten te komen over ons cookiebeleid, kunt u op elk moment de privacy pagina bezoeken

"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"

Marieke, Antibes