Test je taalkennis Engels

Ook benieuwd of je nu zo goed het Engels beheerst als je denkt? Maak deze vragen en zie het resultaat!
Vul bij elke zin het juiste antwoord in. Alle niet beantwoorde vragen worden als fout gerekend.
Als je alle zinnen gedaan hebt, kun je onderaan op 'Nakijken' klikken. Je ziet dan de zinnen die je fout had en je wordt ingedeeld op een door ons vastgesteld niveau.
Bij enkele vragen zouden in principe twee antwoorden goed gerekend kunnen worden. In dat geval hebben wij gekozen voor het meest gebruikte en/of beleefdste antwoord.


laatst bekeken

StudyTravel gebruikt cookies om de website optimaal te laten functioneren.

"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"

Marieke, Antibes