Als je je taalcursus wilt afsluiten met een officieel diploma, bijvoorbeeld omdat je in Frankrijk wilt gaan studeren of werken, dan raden wij je een voorbereidingscursus op het DELF- of DALF-examen aan. Afhankelijk van je niveau van het Frans volg je eerst een intensieve taalcursus om je Frans op het juiste niveau te krijgen om met de examencursus te kunnen starten. Het DELF- of DALF-examen maak je ter plaatse na afloop van de examencursus.

Frans leren

DELF-examens zijn de officiële Franse taalexamens die leiden tot een officieel diploma waarmee je jouw mate van de Franse taalbeheersing kunt aantonen.

DELF staat voor Diplôme d'Etudes en Langue Française. De examens bestaan op 4 verschillende niveaus (niveau A1, A2, B1 en B2 van het Europees Referentiekader). Voor de hogere niveaus (C1 en C2) bestaan DALF-examens (Diplôme Approfondi de Langue Française). Het Europees Referentiekader onderscheidt 6 niveaus. A1 en A2 zijn vergelijkbaar met basiskennis. Heb je niveau B1 of B2, dan beheers je de taal al behoorlijk goed. Gevorderden hebben niveau C1 of het hoogste niveau: C2. Meer informatie over deze niveaus vind je hier.

De DELF- en DALF-examens bestaan op alle niveaus uit 4 onderdelen. Alle onderdelen tellen even zwaar mee voor de einduitslag. Dit zijn de onderdelen:

- Spreekvaardigheid
- Schrijfvaardigheid
- Luistervaardigheid
- Begrijpend lezen

Je kunt maximaal 25 punten scoren per onderdeel. Je hebt het examen gehaald als je totaalscore minimaal 50 punten is. Daarnaast mag je score per onderdeel niet lager dan 5 punten zijn.

De tijd die je krijgt per onderdeel (en dus de totale duur van het examen) hangt af van het niveau van het DELF- of DALF- examen dat je aflegt. De tijden variëren als volgt:

- Spreekvaardigheid: 5-30 minuten
- Schrijfvaardigheid: 30-150 minuten
- Luistervaardigheid: 20-40 minuten
- Begrijpend lezen: 30-60 minten

Het aantal weken dat je exact nodig hebt om voor de DELF- of DALF-examens te kunnen slagen, verschilt van persoon tot persoon. Dit hangt onder andere af van het aantal uren dat je buiten de lessen om aan Frans besteedt en je aanleg voor de taal. Hieronder vind je een indicatie van het aantal weken / lesuren taalonderwijs dat een beginner nodig heeft om de examens te kunnen halen.

DELF A1: 4 weken / 60 lesuren
DELF A2: 10 weken / 160 lesuren
DELF B1: 16 weken / 310 lesuren
DELF B2: 22 weken / 490 lesuren
DALF C1: 26 weken / 690 lesuren
DALF C2: 32 weken / 890 lesuren

Terug naar boven

De DELF- en DALF-diploma's zijn de enige erkende diploma's Frans voor anderstaligen. Het diploma is van veel waarde voor studenten die bijvoorbeeld aan een Franse universiteit willen gaan studeren of mensen die in een Franstalig land willen gaan werken. Bovendien staat het goed op je cv. Wij raden dan ook iedereen die Frans gaat leren voor een langere tijd aan om het DELF- of DALF-examen te doen.

Terug naar boven

De beste voorbereiding op het DELF- of DALF-examen is natuurlijk een taalcursus en verblijf in het land waar de taal gesproken wordt. Op de volgende bestemmingen in Frankrijk kun je een voorbereidingscursus op het DELF- en/of DALF-examen volgen én aansluitend het examen afleggen:

De examens vinden slechts een aantal keer per jaar plaats, dus zorg voor een goede planning. De examendata verschillen per bestemming (indicatie: maart, mei, augustus en december). Neem gerust contact op met StudyTravel voor een advies op maat.

 

Terug naar boven

 

De prijs van de examencursus verschilt per taalschool en per bestemming. Ook de kosten van het examen worden per school bepaald en zijn niet altijd inbegrepen in de cursusprijs. Ter indicatie moet je rekening houden met examenkosten tussen € 100,- en € 200,-. Per bestemming zijn in het prijsoverzicht de eventuele extra kosten voor het examen aangegeven.

Terug naar boven

"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"

Marieke, Antibes