StudyTravel biedt taalcursussen Spaans, Engels, Frans,  Italiaans, Chinees, Portugees, Russisch en Duits aan voor zowel absolute beginners tot vergevorderen. Over het algemeen onderscheidt StudyTravel 4 hoofdniveaus waarop je een cursus kunt beginnen.

Beginner:
Dit zijn degenen die nog nooit les in de taal van hun keuze hebben gehad.
Basiskennis:
Je hebt ooit al een aantal lessen gehad dus de eerste beginselen (de uitspraak, jezelf voorstellen, de tegenwoordige tijd van de werkwoorden) beheers je al.
Gevorderd:
Je spreekt de taal al behoorlijk en je kunt in uiteenlopende situaties goed uit de voeten.
Vergevorderd:
Je beheerst de gehele grammatica al redelijk en ook je woordenschat is behoorlijk uitgebreid.

Vrijwel alle scholen bieden meer niveaus dan deze 4 hoofdniveaus. Op het inschrijfformulier vragen wij je om jouw kennisniveau volgens de hierboven beschreven hoofdgroepen aan te geven. Om ongeveer je niveau te bepalen, kun je de taaltest maken die op deze site staat. De exacte beoordeling en indeling van jouw kennis van de betreffende taal gebeurt ter plaatse aan de hand van de inschalingstest.

Steeds meer onderwijsinstellingen en taalscholen delen de niveaus in volgens de regels van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (European Framework of Reference). Het Europees Referentiekader (ERK) is een door de Raad van Europa vastgesteld kader van niveau-omschrijvingen voor alle Moderne Vreemde Talen-onderwijs in Europa. Er worden 6 niveaus onderscheiden:

A1 Basisgebruiker
A2 Basisgebruiker
B1 Onafhankelijk gebruiker
B2 Onafhankelijk gebruiker
C1 Vaardiggebruiker
C2 Vaardiggebruiker

A1 Basisgebruiker
Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en dingen die men heeft). Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.

A2 Basisgebruiker
Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot onderwerpen van onmiddellijk belang (b.v. informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan in eenvoudige termen aspecten van zijn/haar achtergrond, zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke behoeften beschrijven.

B1 Onafhankelijk gebruiker
Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd etc. Kan omgaan met de meeste situaties die zich plegen voor te doen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt. Kan eenvoudige, coherente teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke belangstellingssfeer behoren. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg geven voor meningen en plannen.

B2 Onafhankelijk gebruiker
Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in zijn/haar specialisatie. Kan zo vlot en spontaan communiceren dat de regelmatige interactie met moedertaalsprekers voor geen van beide partijen lastig is. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen. Kan een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en daarbij voor- en nadelen en verschillende opties aangeven.

C1 Vaardiggebruiker
Kan moeilijke, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen. Kan impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vlot en spontaan uitdrukken, zonder al te duidelijk naar woorden te zoeken. Kan de taal flexibel en efficiƫnt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen. Kan duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde teksten produceren over complexe onderwerpen, met een weloverwogen tekstopbouw, een duidelijke samenhang en goed gebruik van verbindingswoorden.

C2 Vaardiggebruiker
Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest. Kan informatie van gesproken of geschreven bronnen samenvatten, op een coherente manier argumenten en uiteenzettingen reconstrueren. Kan zichzelf spontaan, erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties.

"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"

Marieke, Antibes